חיפוש
Filters

נרות שבת

"להדליק נר של שבת" | צבע אקרילי
$150.00

על כל נר שבת נשרפת להבה. זה אש שלא שורף ולא הורס, רק מאיר.
נרות השבת עצמם מציעים סוג אחר של תאורה; הם האובייקטים המוצקים המקיפים את הלהבה הנצחית. העוגן אל העבר ואל ההווה. הפיזי משקף את הרוחני.

תיאור הנרות ביצירה זו מזמין אתכם להיכנס ולבחור מסלול אישי של תאורה.

על כל נר שבת נשרפת להבה. זה אש שלא שורף ולא הורס, רק מאיר.
נרות השבת עצמם מציעים סוג אחר של תאורה; הם האובייקטים המוצקים המקיפים את הלהבה הנצחית. העוגן אל העבר ואל ההווה. הפיזי משקף את הרוחני.

תיאור הנרות ביצירה זו מזמין אתכם להיכנס ולבחור מסלול אישי של תאורה.